Nov
9

BETTINA STORM

DO FISH SLEEP?
November 9 | 12:00 and 16:00 | Kulturzentrum Hansa48

Nov
11

HOTAKA HAGIWARA

TRUST ME!
November 11 | 16:00 | Theater im Werftpark

Nov
11

ALON NASHMAN

KAFKA AND SON
November 11 | 18:00 | Kulturzentrum Die Pumpe e.V.

Nov
12

NARINE GRIGORYAN

DZIN. POEM
November 12 |16:00 | Theater im Werftpark

Nov
12

DOR ZWEIGENBOM

WHY I KILLED MY MOTHER
November 12 | 18:00 | Schauspielhaus (Studio)