Nov
11

THESPIS 2016
OPENING CEREMONY

10th INTERNATIONAL MONODRAMA FESTIVAL
November 11-18 | Kiel

Nov
8

THESPIS 2014
OPENING CEREMONY

9th INTERNATIONAL MONODRAMA FESTIVAL | November 8-15 | Kiel