Nov
11

THESPIS 2016
OPENING CEREMONY

10th INTERNATIONAL MONODRAMA FESTIVAL
November 11-18 | Kiel